Bayrol Active Oxygen Granules 1 kg

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5532150
  • Producent: Bayrol
  • szt.
  • Cena netto: 95,91 zł 117,97 zł

Active Oxygen Granules
To produkt w postaci granulatu w z aktywnym tlenem do pielęgnacji wody. Służy do pielęgnacji wody w prywatnych basenach.
Active Oxygen Granules zawiera substancje zapewniające skuteczną dezynfekcję wody, pozbawionej zapachu chloru.

SPOSÓB UŻYCIA
Produkt Active Oxygen Granules przeznaczony jest do codziennej dezynfekcji
wody w basenie (wannie z hydromasażem). 
Dawkowanie: 10 g/m3 wody (0,001%).
Aby deyznfekcja była skuteczna konieczne jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,6  (sprawdzane przed dozowaniem produktu). Dozować w dni, kiedy zaplanowano kąpiele.
Podczas pracy pompy obiegowej należy wsypać odmierzoną ilość produktu do basenu (wanny z hydromasażem) w pobliżu dysz dolotowych. 
Po dozowaniu pompa obiegowa powinna być włączona przez co najmniej godzinę.
W czasie kilkunastu minut po rozpuszczeniu granulatu, należy sprawdzić zawartość aktywnego tlenu przy pomocy testera. Tester powinien być wyskalowany na zawartość substancji czynnej „bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu”. Powinna ona wynosić co najmniej 8 mg/l substancji czynnej.
Jeśli wartość jest niższa, należy dodać drugą dawkę produktu 10 g/m3 wody.
W przypadku niskiego obciążenia wody w basenie lub w wannie z hydromasażem oraz w korzystnych warunkach, można sprawdzić zawartość aktywnego tlenu przed dozowaniem produktu i jeśli jest wyższa od 8 mg/l substancji czynnej, przesunąć dozowanie na kolejny dzień.

DODATKOWE INFORMACJE I WSKAZÓWKI
Przy użyciu produktu nie jest wymagane wentylowanie pomieszczeń. Active Oxygen Granules działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Jest produktem szybko rozpuszczalnym w wodzie. Wywołuje działanie bakteriobójcze w ciągu kilku minut do 1 godziny po dozowaniu. Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowania produktu.
Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH= 7,0 – 7,6 za pomocą produktów BAYROL pH-Minus lub pH-Plus.
Produkt jest kompatybilny z chlorem – w przypadku kłopotów z mętną wodą czy dużą ilością glonów zaleca się przeprowadzenie szokowego chlorowania za pomocą środków Chloriklar lub Chlorifix.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, na utwardzonej powierzchni. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, po użyciu dokładnie zamknąć. Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Trzymać osobno od substancji zapalnych. Zadbać, by etykiety były dobrze widoczne. Należy zadbać by pomieszczenie magazynowe spełniało wymagania przepisów budowlanych w zakresie magazynowania substancji chemicznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.