Krystalizacja wody

Krystalizacja wody

W celu usunięcia mętności wody należy używać preparatów do koagulacji zanieczyszczeń. Dzięki tym preparatom zanieczyszczenia łączą się w większe skupiska, dzięki czemu wychwytywane są przez filtr basenowy. W ten sposób woda w basenie jest przejrzysta i krystalicznie czysta.