Preparaty chemiczne do dozowania

Preparaty chemiczne do dozowania

Dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak aby spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia. Dozowanie chemikaliów stosuje się w różnych branżach przemysłu i przy różnych technologiach uzdatniania wody, m.in. przy uzdatnianiu wody kotłowej, chłodniczej, technologicznej, do klimatyzacji, jak również przy dezynfekcji wody.
Dawkowanie preparatów odbywa się za pomocą stacji dozujących, w skład których wchodzą: pompa membranowa, zbiornik roztworowy oraz przewody doprowadzające. Pompa dozująca może być sterowana za pomocą impulsów wysyłanych z wodomierza kontaktowego – dozowanie roztworu odpowiedniego preparatu odbywa się wtedy proporcjonalnie do przepływu. W zależności od typu pompy istnieje też możliwość regulacji częstotliwości pracy elementu tłocznego oraz objętości wstrzyknięcia.