Elektrolizery soli

Elektrolizery soli

Uzdatnianie wody basenowej metodą elektrolizy soli

Z soli NaCl rozpuszczonej w wodzie na skutek działania prądu powstaje podchloryn sodu (NaClO), który następnie tworzy kwas podchlorawy (HOCl) i sodę. Kwas podchlorowy jest silnym utleniaczem, co oznacza, że ma właściwości dezynfekujące i niszczy białko bakterii, wirusów oraz glonów. Podstawowym środkiem dezynfekującym jest tutaj jednak wolny chlor, który się nie ulatnia, (dlatego nie czuje się jego zapachu), tylko natychmiast reaguje z wodą pod wpływem kwasu podchlorowego i jonów podchlorynowych (ClO-).