Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody polega na dostosowaniu jej właściwości fizykochemicznych do wymagań wynikających z jej przeznaczenia. Podstawowym czynnikiem decydującym o sposobie uzdatniania wody jest jej skład.

Dlatego przed doborem technologii uzdatniania wody konieczne jest wykonanie analizy fizykochemicznej przez profesjonalne laboratorium. Badania takie wykonują stacje sanitarno-epidemiologiczne, laboratoria kontroli środowiska lub laboratoria na wyższych uczelniach. Od prawidłowej oceny składu wody zależy dobór odpowiednich filtrów oraz efektywność usuwania z niej zanieczyszczeń. Można zastosować filtry mechaniczne, zmiękczacze, odżelaziacze i inne.

Poprawiając jakość wody dbamy o żywotność i higienę urządzeń pracujących na wodzie zarówno w gospodarstwach domowych jak również w hotelach, restauracjach, itp.

Każda stacja uzdatniania wody dobierana jest indywidualnie tak, aby efekt końcowy był zgodny z założeniami.