Filtracja mechaniczna

Filtracja mechaniczna

Zanieczyszczenia w wodzie (piasek, rdza, drobne cząstki) moga być przyczyną przeciekających kranów, zatkanych perlatorów, blokady zaworów i znacznie podwyższonego ryzyka higieny, a w ostateczności kosztownych modernizacji lub czyszczenia instalacji wodnej.
Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa, normatywnie zalecany jest montaż filtra do wody pitnej w instalacji wodociągowej. Zapraszamy do zapoznania się z szeroką gamą filtrów mechanicznych.