Dezynfekcja UV

Dezynfekcja UV

Dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku i zapachu. Nie grozi również przedawkowaniem środka dezynfekcyjnego.

Promieniowanie ultrafioletowe jest promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fali 10 – 400 nm, przy czym umownie możemy wydzielić trzy znaczące pasma: UV-A (320 – 400 nm), UV-B (280 – 320 nm) i UV- C (200 – 280 nm). Działaniem bakteriobójczym charakteryzuje się promieniowanie UV-C, przy czym największą skuteczność wykazuje promieniowanie o długości fali 254 nm. Działanie to polega na absorpcji promieniowania UV-C przez struktury genetyczne DNA drobnoustrojów, powodując zniekształcenia w DNA uniemożliwiające proces jego ponownego odtworzenia.