Bayrol PURIPOOL 1 l

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: bayrol-4743161
 • Producent: Bayrol
 • szt.
 • Cena netto: 54,64 zł 67,21 zł

Puripool jest preparatem do pielęgnacji wody w okresie zimowym i zastosowany jednorazowo na jesieni zapobiega tworzeniu się osadów wapnia i rozwojowi glonów w basenie.
Preparat jest skoncentrowanym niebieskim płynem o charakterystycznym zapachu i zawiera mieszaninę
czwartorzędowych związków amonowych. Posiada obojętne pH i jest biologicznie degradowany.
Nie zawiera fosforanów i dlatego nie stanowi pożywki dla glonów.

BAYROL PURIPOOL SUPER

Baseny zewnętrzne przed okresem zimowym powinny być częściowo opróżnione z wody, aby elementy wyposażenia basenu jak reflektory, dysze czy rurociagi nie uległy zniszczeniu wskutek zamarzania wody. Poziom wody powinien się znajdować poniżej reflektorów i dysz dolotowych do basenu.

Jeśli woda w basenie nie zostanie uzdatniona na zimę, to może to doprowadzić do wytworzenia się osadów wapnia i dużego rozwoju glonów na ścianach i dnie basenu. Twarde osady wapnia i kolonie glonów znacznie utrudniają czyszczenie basenów na wiosnę i znacząco zwiększają ilość pracy jak i ilość środków chemicznych koniecznych do wyczyszczenia basenu.

Sposób użycia

Po zakończeniu sezonu i wyłączeniu pompy obiegowej należy dozować jednorazowo Puripool do wody w wielu miejscach basenu po rozcieńczeniu go wodą w stosunku 1:10. Najlepiej użyć do tego celu konewki ogrodniczej.

Wielkość dawki zależy od twardości wody (dH – stopień niemiecki) i spodziewanego stopnia zanieczyszczeń:

  00 – 200 dH    - 0,3 – 0,5 l/10 m³ wody
      > 200 dH    - 0,5 – 0,7 l/10 m³ wody

Przed nastaniem mrozów należy pamiętać o obniżeniu poziomu wody w basenie poniżej dysz dopływowych i reflektorów i opróżnieniu rurociągów zewnętrznych z wody.

Wiosną, przed sezonem kąpielowym zaleca się wymianę wody w basenie oraz dokładne jego wyczyszczenie. Po spuszczeniu wody z basenu nie wolno dopuścić do zasychania osadów wapnia, lecz należy je spłukać silnym strumieniem wody.

Jeśli woda w basenie nie zostanie wymieniona to pozostałości preparatu Puripool mogą powodować powstawanie piany na powierzchni wody, zwłaszcza jeśli basen wyposażony jest w sztuczny nurt lub inne atrakcje wodne.

 • Po dodaniu preparatu Puripool do wody można nadal korzystać z basenu. 
 • Wody uzdatnionej za pomocą Puripool nie wolno wylewać do zarybionych zbiorników wodnych.

Preparat dostępny jest w opakowaniach

 • Butelka 1 l.
 • Butelka 3 l.

Zagrożenia (R)
R 51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Sposób prawidłowego postępowania (S)
S 2 – Chronić przed dziećmi.
S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S 28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
S 29/56 – Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
S 37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Postępowanie w przypadku pożaru

 • Zalecane środki gaśnicze - preparat niepalny. Środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie
 • Nieodpowiednie środki gaśnicze - nie określa się.
 • Szczególne zagrożenia ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów - podczas pożaru w strefie wysokiej temperatury powstają produkty pirolizy i niepełnego spalania.
 • Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.
 • Specjalne wyposażenie ochronne strażaków - wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej, zalecane jest pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.
 • Inne informacje - sąsiednie pojemniki chłodzić wodą. W przypadku wydzielania się substancji z rozkładu preparatu, pokrywać uciekające opary mgiełką wodną.