Bayrol ADILON B 10 kg

 • Dodaj recenzję:
 • bayrol-5519214
 • Producent: Bayrol
 • szt.
 • Cena netto: 104,41 zł 128,43 zł

ADILON B - alkaliczny środek czyszczący, stosowany do usuwania ogólnych zabrudzeń w basenie oraz tłustych zanieczyszczeń. Szybko i skutecznie rozpuszcza brud i tłuszcz.

Adilon B

to alkaliczny, bezfosforanowy środek czyszczący, którym szybko usuniesz tłuste oraz trudne do usunięcia zwykłymi środkami zabrudzenia w basenie. Adilon B rozpuszcza brud i tłuszcz oraz ma działanie bakteriostatyczne. Jest to zasadowy środek czyszczący w postaci płynu, zawierający roztwór wodorotlenku sodu, anionowe środki powierzchniowo-czynne, alkohol, substancje zapachowe i pomocnicze. Biologicznie degradowany zgodnie z procedurami OECD i spełniający całkowicie przepisy dotyczące detergentów.

Sposób użycia:
Zależnie od stopnia zanieczyszczeń stosować w postaci roztworu 1:50 do 1:10 (0,2 l - 1 l /10 l wody) Użycie ciepłej wody znacznie poprawia wynik czyszczenias. Roztwór należy nanieść na czyszczone powierzchnie i pozostawić na 10 minut. Czyszczone powierzchnie można wyszczotkować, a następnie spłukać dokładnie wodą.
Nie pieni się i jako produkt mocno skoncentrowany może być stosowany we wszystkich maszynach myjących odpornych na zasadowe środki myjące
ADILON B można nanieść ręcznie w postaci nierozcieńczonej na odporne na zasady powierzchnie, na których znajdują się stare i trudne do usunięcia osady brudu, tłuszczu i mydła. Pozostawić na 5 minut, a następnie dokładnie spłukać wodą.

 • Adilon B nie może być stosowany na powierzchniach nieodpornych na zasady jak aluminium, powierzchnie malowane itp.
 • Adilon B nie nadaje się do usuwania wapnia (kamienia). W takim wypadku zaleca się użycie produktu Decalcit Super.

Dostępny w kanistrze o pojemności 10 l.

Zagrożenia (R)

 • R 35 – Powoduje poważne oparzenia.

Sposób prawidłowego postępowania (S)

 • S 1/2 - Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
 • S 26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • S 28 - Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
 • S 36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 • S 45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
 • S 60 – Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Postępowanie w przypadku pożaru

 • Zalecane środki gaśnicze - preparat niepalny. Stosować środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.
 • Nieodpowiednie środki gaśnicze - nie określa się.
 • Szczególne zagrożenia ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów - mogą wystąpić rozpryski gorącej i żrącej cieczy.
 • Specjalne wyposażenie ochronne strażaków - wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej.
 • Inne informacje - sąsiednie pojemniki chłodzić wodą.

UWAGA! WYMAGANY TRANSPORT ADR. 
Składając zamówienie należy wybrać opcję  "Przesyłka kurierska ADR". Wymagana płatność przelewem lub przelewy24.

Kontakt:

email: sklep@aquaro.pl

tel. 792636969